Nasza oferta:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Rozliczenia właścicieli

Pełna księgowość:

 • Pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • Tworzenie planu kont
 • Rachunkowość zarządcza
 • Comiesięczne deklaracje i zestawienia
 • Bilans i inne zestawienia roczne
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja podatku od towarów i usług

Pomoc przy tworzeniu nowych działalności:

 • Pomoc w wyborze formy prowadzenia księgowości
 • Analiza i pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności
 • Pomoc w przygotowywaniu umów Spółek
 • Pomoc w opracowaniu wszelkich dokumentów rejestracyjnych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

Obsługa płacowo-kadrowa:

 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych rozliczeniowych do ZUS (wysyłanie elektroniczne)
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Doradztwo w sprawach prawa pracy i ZUS